جلسه مدیران شرکت تفتا با شرکت تجارت شایان

بررسی بودجه ی سال 1403

با حضور نمایندگان مالی هلدینگ It بانک تجارت (شرکت تفتا)

در این جلسه کلیات طرح تدوین و بودجه بررسی شد و در این راستا الزامات لازم جهت تکمیل طرح به منظور پوشش نیاز های هلدینگ و بانک مورد بررسی قرار گرفت.

هلدينگ تفتا هر ساله در راستاي سياست هاي برنامه ريزي منسجم و انضباط مالي، به صورت يكپارچه برنامه بودجه تمامي شركت ها را از مرحله تدوين تا انتهاي سال مالي، مديريت و نظارت ميكند.

در راستاي اين اهداف، شركت تجارت شايان به عنوان يكي از مهمترين شركت هاي هلدينگ و مورد توجه هيات مديره بانك تجارت، با تمركز هرچه بيشتر نسبت به سنوات قبل، سياست هاي بودجه اي خود رو توسعه و تدوين كرده است.