کارشناس ارشد حسابداری

ما در شرکت “تجارت شایان” زیر مجموعه بانک تجارت، در جستجوی کارشناس ارشد حسابداری هستیم. 
کسی که با انگیزه و انرژی بتواند مشکلات و بررسی کنه و با دقت بالای خود گزارش مالی مجموعه تجارت شایان را پیش ببرد.

از جمله مسئولیت‌های به عهده این فرد:

 • اظهارنامه مالیاتی؛
 • کنترل حساب‌ها و طرف حساب‌ها؛
 •  تهیه صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی؛
 • تهیه گزارش‌های درون و برون سازمانی؛
 • تسلط بر قوانین مالیاتی و بیمه؛
 • بررسی و ثبت اسناد حسابداری ؛
 • ثبت اسناد هزینه و درآمد؛
 • تهیه صورت مغایرت‌های بانکی؛
 • ثبت و صدور چک و اسناد دریافتی و پرداختی؛ 
 • ارسال لیست ماهیانه بیمه و مالیات حقوق.

ویژگی‌هایی که این حسابدار باید داشته باشه:

 • سابقه کار 4 سال به بالا در حوزه مالی و حسابداری ترجیحا آقا؛
 • دانش عالی از مقررات و رویه‌های حسابداری، از جمله اصول پذیرفته شده حسابداری؛
 • تجربه کار با نرم‌افزار سپیدار؛
 • مهارت های پیشرفته در اکسل و ماکروسافت آفیس داشته باشد؛
 • تجربه کار در حوزه‌های بانکی؛ 
 • توجه زیاد به جزئیات و قدرت تحلیل خوب؛
 • لیسانس حسابداری یا مالی یا مدارک مربوط به مالی.